Morče

hlídání morčátekPro morče domácí (Cavia porcellus) existuje ve světě hned několik názvů. V angličtině se používá název „guinea pig“ (guinejské prasátko). Původ tohoto názvu není přesně znám, předpokládá se však, že pochází z mince guiney, za kterou se morčata dříve prodávala v Anglii. V anglicky mluvících zemích se pro morče často užívá i název „cavy“ nebo „cui“. Do němčiny se pak morče překládá jako „das Meerschweinchen“, česky mořské prasátko. Ve Francii je morče známé pod názvem „cochon d´Inde“ neboli prasátko indické a v Nizozemí je morče nazýváno „cavia“ podle svého latinského názvu. Ve Španělsku morčeti říkají „cobayo“ a v Rusku „morskaja svinja“. Někomu prostě morče připomíná prasátko, jinému třeba hrošíka, hlavně v případě bezsrstých morčat.

Divoké morče

Morče divoké (Cavia aperea) se vyskytuje v Brazílii, Paraguay, Bolívii, severní Argentině a v Peru po obou stranách And. Divoké morče je savec dorůstající hmotnosti 600 – 800 g. Délka jeho těla se pohybuje okolo 20 – 30 cm. Je to společenský živočich, tvoří malé skupinky okolo 10 jedinců. Geograficky je morče rozšířeno do poměrně veliké nadmořské výšky, v Peru se vyskytuje v horách až do 4000 m n. m. Žije na křovinatých a travnatých plochách. Přes den se ukrývá v travinách, norách nebo mezi kameny.

Využití morčat

Již po objevení Ameriky roku 1492 se první morčata dostala do Španělska a Portugalska, odtud poté do Anglie a Holandska. Teprve v druhé polovině devatenáctého století se morčata dostala do domácností, a to především v Anglii. Již před 5000 lety chovali staří Inkové morčata jako domácí zvířata, avšak hlavním důvodem jejich chovu bylo maso. Ve Španělsku a Jižní Americe se morčata pro tyto účely chovají dodnes. Morče je využíváno především pro laboratorní účely, aby se tak pomohlo pokroku a výzkumu v medicíně. Jako pokusné zvíře se používá mimo jiné při vývoji léků proti tuberkulóze, záškrtu a léků proti alergiím, protože na alergeny reaguje podobně jako člověk. Využití morčete a dalších zvířat se stále rozšiřuje. Morče nyní nachází své uplatnění v terapeutických programech pro děti a seniory. Je tomu předurčeno především malým vzrůstem, povahou a denní aktivitou. Klienty při terapii uklidňuje, posiluje jejich psychiku a pomáhá prolomovat bariéru mezi pacientem a okolím.

Taxonomické zařazení 

hlídání morčat Praha

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: hlodavci (Rhodentia)
Podřád: dikobrazočelistní (Hystricognathi)
Čeleď: morčatovití (Caviidae)
Podčeleď: morčata (Caviinae)
Rod: morče (Cavia)
Druh: morče domácí (Cavia porcellus)

Morče domácí je příbuzné osmákům degu a činčilám. Nejbližšími příbuznými morčat jsou nutrie, dikobrazi a kapybary. Přestože je čeleď morčatovití (Caviidae) nevelká skupina čítající 12 – 14 druhů hlodavců, patří k nejvýznamnějším zástupcům jihoamerické fauny. Tato čeleď se rozděluje na dvě podčeledi – morčata (Caviinae) a mary (Dolichotinae). Známá je mara slaništní (Dolichotis salinicola) a v zoologických zahradách hojně chovaná mara stepní (Dolichotis patagonum). Do čeledi morčatovitých řadíme i moko skalní (Kerodon rupestris).

Anatomie morčete

hlídání morčat v PrazePočet chromozómů: 64
Tělesná teplota: 37,4 – 39,5°C
Počet tepů: 150 – 380 / min
Počet dechů: 40 – 150 / min
Krevní tlak systolický: 80 – 94 mmHg (10,6 – 12,5kPa)
Krevní tlak diastolický: 55 – 58 mmHg (7,3 – 7,7 kPa)
Věk: 6-8 let

Zubní vzorec morčete
Horní čelist 1-1 0-0 1-1 3-3
Dolní čelist 1-1 0-0 1-1 3-3

Celkem má morče 20 zubů.

Společenský život morčat

Morčata jsou společenská zvířata, proto je dobré je chovat minimálně ve dvou. Samice se mezi sebou budou snášet dobře, samci také, pokud mezi ně nedáte samici:) V tom případě pak nastávají boje, při kterých ti slabší umírají. Pokud chcete morče chovat samotné, budete se mu muset dostatečně často věnovat. Lepší je se s ním mazlit kratší dobu, ale několikrát denně. Mějte na paměti, že morče se může dožít až 10 let (nejčastěji však 6-8 let). Klec s morčetem byste měli umístit někam, kde je klid, ne na zem kvůli otřesům a ne do průvanu. Dobře se mi osvědčil domeček, kam morčata často ráda zalézají.

Povaha morčat

Chov morčat je obecně hodně jednoduchý, morčata doporučuji i dětem, aby se naučily vztahu ke zvířatům a zodpovědnosti za ně. Morčata jsou velmi klidná, ráda se mazlí, občas na člověku i usnou. Morčata nemají vyvinutý reflex obrany kousáním, proto se nemusíte bát, že by vám nebo dítěti ublížila. Jestli si pořídíte samici nebo samce, je, podle mě, docela jedno. Samci bývají větší (záleží na plemeni), dosahují až 1 kg. Samice jsou menší, mívají okolo 500 g a jsou celkově jemnější, mají i jemnější srst.

Smysly morčat

Čich morčat je velmi dobře vyvinutý, pomáhá jim nejen při rozpoznání příslušníků vlastní skupiny, ale i při hledání nebo vybírání si potravy. Co se týče barev, morče rozlišuje modrou, zelenou, fialovou, červenou, oranžovou a žlutou barvu. Morčata ve skupině mezi sebou komunikují čichem, hmatem a zrakem, ale ani jejich hlasová komunikace se nedá opomenout. Ze smyslů vyniká u morčete sluch, je to živočich audiosenzitivní. Nejcitlivěji morčata vnímají zvuky o rozpětí 500 až 8 000 Hz. Jsou však schopná slyšet i vysoké frekvence. Při některých vysokofrekvenčních zvucích morčat dosahuje frekvence až ultrazvukových vln, komunikace v ultrazvuku však pro morčata nemá žádný význam. Horní hranice slyšitelnosti morčat je 33000 Hz.

Hlasová komunikace morčat

Protože jsem zvuky morčat detailně zkoumala ve své diplomové a disertační práci, ráda bych vám zde napsala pár informací o jejich vokální komunikaci. Morčata vydávají celkem 11 zvuků. Jinak se projevují s vámi a jinak s ostatními morčaty. Pokud plánujete pořídit si morčat víc, raději je neumisťujte do ložnice, jinak se nevyspíte. Morčata si rychle zvyknou na zvuky, které doprovází každodenní krmení, proto, když slyší zašustit seno nebo sáček či bouchnout dveře lednice, často spustí kvikot, kterým na sebe upozorňují.
Zvuky morčat se dělí na zvuky přivolávající ostatní členy skupiny, zvuky udržující kontakt s ostatními jedinci, zvuky, kterými se jednotliví členové skupiny vítají, stresové zvuky a zvuky výstražné. Nejčastějšími zvuky morčat jsou Chut, Chutter, Low WhistleWhistle, Whine, Squeal, Purr a Drrr. Zvuky Chut a Chutter dělají jak mladí, tak dospělí jedinci. Jedná se o takový čutavý zvuk, který morčata vydávají, když pobíhají po kleci nebo objevují něco, co neznají. Tímto zvukem dávají morčata najevo ostatním svou přítomnost, ostatní na jejich povídání odpovídají stejným zvukem. Morčata zvuky Chut a Chutter dělají převážně nosem a horními dutinami, tlamičkou přitom nepohybují. Zvuk Low Whistle je opět velice častý jak u mláďat, tak u dospělých morčat. Je to takový nedokončený Whistle, tedy vysokofrekvenční hvizd. Mláďata nebo i adolescentní morčata tak volají matku nebo či ostatní sourozence. Whistle však můžete slyšet i v případě, že jsou vaše morčata zvyklá, že když zašustí sáček nebo bouchnou dveře lednice, dostanou jídlo. Zvířata tímto zvukem morčata také reagují na predátory a varují tak před nimi ostatní členy skupiny na kratší vzdálenost. Pokud se jedná o Whistle s výstražnou funkcí, reagují na něj morčata úprkem do úkrytu. To samé udělá i vokalizující morče. Tím, že ostatní členy skupiny varuje, upozorňuje tak predátora na sebe, a tak musí utíkat rychle, což morčatům obecně nedělá problém. Morčata u tohoto zvuku hodně otevírají tlamičku. Podobným zvukem s otevřenou tlamičkou je zvuk Scream.  Je to zvuk, který zvíře dává najevo bolest. Zní jako Whistle, jen je silnější a mnohdy o něco delší. Zvuky Whine a Squeal jsou zvuky nelibosti, nejčastěji je uslyšíte, když morče pohladíte po zadečku v protisměru růstu jeho srsti. Morče u toho většinou nadskakuje, nelíbí se mu to. Tento zvuk může vydávat morče i u stříhání drápků. Stříhání drápků detailněji rozvádím tady. Zvuky Purr a Drrr jsou velmi podobné. Purr možné je slyšet, když si samec namlouvá samici nebo při páření. Drrr je varovný signál na krátkou vzdálenost a morčata ho vydávají např. když zacinkáte klíči. Předposlední zvukem morčat je Chirrup, je to zvuk leknutí a zároveň varovný signál, kterým morčata varují ostatní jedince na delší vzdálenost. Varovaná morčata na něj většinou reagují strnutím, protože nebezpečí je daleko, je tedy výhodnější se nehýbat a mlčky pozorovat, co se kolem děje. Posledním zvukem morčat je zvuk Tweet, který vydávají mláďata při sání mléka a je naším uchem těžko zachytitelný. Takovou raritkou je zvuk Song. Sama jsem ho slyšela všeho všudy třikrát. Ve vědeckých pracích se popisuje jen u mladých samic, já jsem ho však slyšela i u staršího samce. Není ještě prozkoumáno, co takovým zvukem morče říká. Zpravidla se vyskytuje u odpočívajících, někdy ležících zvířat, a zní jako zpěv ptáků. Je tak ohromný, že přestanete dýchat, jen abyste morče nevyplašili, sama jsem z něj vždy v šoku…
U morčat můžete slyšet taky cvakání zuby. Takové jemné poskřipování zuby například při hlazení nebo usínání je zvuk libosti, oproti tomu hlasité cvakání či vrzání zubů u morčete může značit bolest. Je to taky zvuk, který morčata (zpravidla samci) vydávají těsně předtím, než se do sebe pustí v boji.

V čem chovat morčata

Morčata je možné chovat v kleci, v případě bezsrstých morčat je lepší využít plastový box. Minimální rozměry klece/boxu pro jedno morče jsou 80 × 50 × 40, ideálně 100 cm délky  pro jedno morče. Čím více morčat, tím delší a širší klec. Klec pro morčata můžete vybírat například zde. Každá klec pro morče by měla být vybavena seníkem, misko, pítkem a domečkem. Morčata se ráda schovávají, tak jim tu možnost dopřejte. Nabídněte morčatům co největší množství přírodních materiálů, tedy dřevěný domeček spíš, než plastový atd.

Výživa morčat

Morčata jsou v krmení poměrně konzervativní. Pokud se jako malá něco nenaučí jíst, už nikdy to s největší pravděpodobností jíst nebudou.
Ve výživě morčat je velmi důležité zmínit nutnost vitamínu C. Morčata totiž stejně jako my a další primáti nejsou schopna sama vyrábět vitamín C, proto se jim do krmení musí dodávat. Bývá obsažen již ve speciálních krmných směsích pro morčata. I seno, pampelišky, ovoce a zelenina morčatům poskytne vitamín C. Je zbytečné morčeti vymačkávat citron do napáječky, vitamín z vody rychle vyprchá, navíc mizí i při styku s kovovými částmi pítka. Pokud morčata nejsou schopna přijímat vitamín z potravy, existují vitamínové kapky, které se jim dávají injekční stříkačkou (bez kovových částí) přímo do tlamy. Morčata hodně pijí, proto by měla mít napáječku pořád plnou čerstvé vody.
Protože zuby morčat mají neukončený růst, musí se neustále obrušovat, a to i stoličky. Doporučují se větvičky jabloně a především seno, případně kvalitní granule. Můžete zkusit třeba tyto. Rozhodně se nedoporučuje morčata krmit „barevnými“ směskami se zrním. Morčata si z nich totiž vybírají jen měkké dobroty a zuby se tím pádem nemají jak obrušovat a přerůstají. To se pak musí řešit někdy i doživotními návštěvami veterináře. Mimoto obiloviny ve směsích morčatům bobtnají v žaludku a způsobují vážně trávicí problémy.
Ze zeleniny bychom morčatům měli nabízet především kořenovou zeleninu, můžeme jim nabídnout taky květák, brokolici, papriku, mrkev a červenou řepu. Zelí, salát a okurku je nutné podávat s mírou. Morče, které se přesytí zelím, může mít problém s plynatostí. Salát a okurka pro svůj vysoký obsah vody způsobují morčatům průjem.
Seno musí mít morčata neustále k dispozici, protože kromě toho, že brousí zuby, obsahuje také vysoké procento vlákniny, která je důležitá pro trávení, je zároveň dobrým zdrojem vápníku.

Rozmnožování morčat

hlídání morčat v PrazeOvulace samic trvá jen 15 hodin a objevuje se každých 17 dní. Samotný sexuální akt je krátký a několikrát se opakuje. Je doprovázen zvukem Purr ze strany samce, kdy „bublá“, čuchá a skáče okolo samice. Délka březosti u morčat je dlouhá, trvá 63 dní, samice mláďata fyziologicky přenáší. Vlastní embryonální vývoj zárodku je u morčat stejně dlouhý jako u ostatních drobných hlodavců, ale po jeho ukončení dochází k dalšímu vývoji uvnitř dělohy, proto se morčata rodí vyspělá. Oči mláďat se otevírají již dva dny před porodem, narození jedinci mají dobře vyvinutou srst a řezáky. Již 12 dní před porodem mláďata slyší. Několik hodin po narození jsou morčata schopná přijímat stejnou potravu jako dospělí jedinci. Ve vrhu bývají 2-5 mláďat. Porody probíhají většinou v noci a jsou pro samice poměrně rizikové kvůli velké lebce mláďat, nemusíte se však bát, zvládají to samy. Odstav mladých morčat nastává 21.-28.den po porodu.

Barevné rázy a variety morčat

hlídání morčátekBylo vyšlechtěno velmi mnoho zajímavých mutací morčat. Barevně jsou morčata velmi rozmanitá, mohou být jedno až tříbarevná. Divoké zbarvení morčat se nazývá „aguti“. Tato barva se dá srovnat se zbarvením divokého králíka nebo zajíce. Termín pro toto zbarvení je vypůjčen od jihoamerického hlodavce aguti.
U šlechtěných morčat najdeme zbarvení aguti zlatý, šedý, stříbrný, skořicový nebo lososový. Co se týče ostatních jednobarevných forem morčat, vyskytují se zbarvení černá, čokoládová, lila, červená, béžová, zlatá, žlutohnědá, krémová, bílá s tmavýma očima, bílá albinotická a další.
Za zmínku stojí i akromelanisticky zbarvená morčata. Jsou to zvířata s tmavými koncovými částmi těla. Rodí se bílá a později jim začne srst kolem čenichu, uší a končetin černat nebo hnědnout. Oko je u této formy nepigmentované, působí tedy jako červené. Mezi další formy morčat se vzorkem řadíme morče žíhané, želví, japonské, tříbarevné, holandské, ruské a strakaté.

Chovají se převážně tyto základní typy morčat:

1. Forma anglická – má krátkou srst o 30 – 40 mm, tato forma je chována v různých barevných variantách, jako jsou holandská, himálajská, bílá modrooká, červená, zlatožlutá, aguti apod.

2. Forma rozetová (habešská) – má krátkou a drsnou srst mírně zvlněnou, která vytváří nepravidelné víry

3. Forma angorská (peruviánská) – má hebkou, až 150 mm dlouhou srst

Plemena morčat rozdělujeme podle srsti na krátkosrstá, dlouhosrstá a bezsrstá. Bezsrstá plemena jsou stále raritou, existují dvě – skinny a baldwin. Skinny má zbytky srsti na čumáku a tlapkách, kdežto baldwin je holý úplně.

PRAVIDLA DISKUZE
1. Své dotazy k chovu morčete pište výhradně do diskuze níže, nevkládejte odkazy.
2. Nepište emaily, neodpovídám na ně, nevolejte na mobil, obojí je určeno jen pro zákazníky.
3. Vulgární nebo nesrozumitelné dotazy jsou ihned smazány. Pište tak, aby se to dalo přečíst.
4. Odesláním komentáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

34 komentářů u Morče

 1. Dan20 napsal:

  Pěkně a detailně sepsaný článek! 🙂 Na webu Vše-pro-zvířátka.cz jsme se pokusili o článek, který pomáhá s rozhodování, jestli je morče pro potencionální nové chovatele ten pravý mazlíček.

 2. viv napsal:

  Dobrý den, zítra si chceme pořídit morče. Ale jenom jedno. Záleží na pohlaví? Jestli ano, jaký je rozdíl?

  děkuji

 3. Gee napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat jestli plemeno nebo hibridní plemeno ovlivnuje mateřské chování morčat? a jaké lze očekávat nežádoucí mateřské chování?
  Děkuji za ochotu Hana

 4. Nattys napsal:

  Může být osmak s morcetem pohromadě? Asi ne?

 5. Havran napsal:

  Dobrý den,naše morče máme od dcery.Dostalo nový domeček a většinu času tráví v něm,v poslední době nám připadá dost apatický.Nají se , obejde domeček zaleze do něj,sice nespí,ale na zavolání nereaguje.Ráno a večer chce pomazlit (vyleze na domeček kotvoru v kleci a píská,při vyndávání to vypadá jako by chtěl utéct,ale jak je v náručí přitulí se a jakoby předl,jakmile už má dost zapíská , dáme ho do klece,kde si uleví,něco pojí (seno nebo granule ) a jde do domečku.Když se chce proběhnout po pokoji tak zaleze do rohu klece a píská,sundáme klec,on si sám vyleze a po procházce se sám vrátí.Potřeby vykonává v kleci na jednom místě. Klec je poměrně blízko televize a radiátoru (mezi klec a radiátor jsme dali izolační desku),může pouštění televize,nebo občasné přitápění mu nějak ubližovat?Děkuji za odpověď.Havran

 6. monoulisek napsal:

  Dobrý večer,chtěla bych se zeptat dostala jsem morče,když si jí vytáhnu z klece je klidná ale pokud jí vrátím zpět do klece tak
  po chvilce začne strašně lítat a skákat po kleci a dělá to i několikrát za den mám strach aby si něco neudělala nevíte jestli je tohle normální.nebo mám s ní dojít na veterinu děkuji moc za odpoved

 7. lejla napsal:

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda vydávají zvuky v noci? Byla bych ráda za kazdickou odpověď.. Jsem zoufalá.. Nemohu to nikde najit. Děkuji

 8. Vanda napsal:

  Moje morče hrozně pelíchá. Už ksme byli u vet. a on nám nic neřekl. Pelíchá celý rok. Začlo to po březosti.Díky

 9. Lenka napsal:

  Dobrý den, máme pět dní staré miminko a dnes mu umřela maminka, nevím, jak dlouho nebyla schopná ho krmit mlékem, byla totiz úplně vyhublá. Chci se zeptat, čím by to mohlo být, krmení mají stale dostatek, stejne tak denně seno nebo zeleninu a jak se teď máme o naše miminko starat?

  • Aneta Baklová napsal:

   Dobrý den,
   buď byla nemocná nebo na porod stará. Mláděti kupte sunar a dávejte mu tak 5x denně napít. Protože je zároveň schopné přijímat normální potravu, dejte mu vodu, seno do misky a zatím drcené ovesné vločky. Žádnou zeleninu nebo ovoce. Tak od týdne začněte dávat vločky celé a můžete zkusit granule pro malá morčata. Nedávejte zrní a jiné barevné směsi, granule musí být kvalitní. Držím palce. Ideální by bylo mládě šoupnout jiné kojící samici, ale takovou možnost asi nemáte…Se zeleninou začínejte tak od 3 týdnů.

 10. Vladislav napsal:

  Jakou zimu snese morče,kdy je třeba zazimovat ? Kdysi jsme chovali v kraličárně celou zimu a bylo vše v pohodě.Dík.

 11. Rada Stanislav napsal:

  Mohou být morčata chována v kuchyni? Myslím z hygienických důvodů? Pracuji v dětském domově a hlavní vychovatelka nás s nima vyhání do obývacího pokoje. V kuchyni jsou více s dětmi (zooterapie). Děkuji

 12. Petr napsal:

  Moje morče pořád skřípe zubama proč?

 13. Kristýna Houžvičková napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat kolik zhruba stojí kastrace morčete a zda je jednodušší u samce či samičky.
  Máme páreček a ted máme mladé a další by jsme už nechtěli.Kdy mohu poslat malá morčátka do světa ?
  Děkuji.

 14. eva satrá napsal:

  Dobrý den, máme páreček morčat a samička je březí, nebo jak se to u morčat říká.. jsou v kleci společně, má otázka zní, může samec v kleci zůstat i po narození malých? Je nějaké omezení, neublíží jim? a za jak dlouho můze být samice opět schopna otěhotnět? Nerada bych měla celou tlupu 🙂 a páří se i sourozenci? děkuji za odpověď Eva Stará

  • Dobrý večer,
   samec mláďatům neublíží, mohou být spolu. Problém je ten, že samice má 10-12 hodin po porodu poporodní říji, takže může zase zabřeznout. Říje trvá maximálně jeden den, pak bych samce k samici vrátila. Pozorujte zpočátku, jak se k malým chová. Ano, sourozenci se spolu mohou pářit, stejně jako rodiče s mláďaty. Nejlépe to řešit kastrací.

 15. Jiří Ondrášek napsal:

  Dobrý den.Mám dvě holky.Dost často se asi hádají a i jinak si vykládají.Dají se jejich zvukové projevy nějak přeložit??
  Poznám,že jim něco schází?? Děkuji za ochotu.

 16. Jiří Navrátil napsal:

  Dobrý den. Chovám dva samečky morčat. Jeden cca dvouletý,druhý má 3 měsíce. Můžu je dát dohromady. Dvě klece jsou náročné na čištění. Díky za odpověď

Napsat komentář