Morče

26 min. čtení

Pro morče domácí (Cavia porcellus) existuje ve světě hned několik názvů. V angličtině se používá název „guinea pig“ (guinejské prasátko). Původ tohoto názvu není přesně znám, předpokládá se však, že pochází z mince guiney, za kterou se morčata dříve prodávala v Anglii. V anglicky mluvících zemích se pro morče často užívá i název „cavy“ nebo „cui“. Obvykle se tímto názvem však označuje spíše divoce žijící morče. Do němčiny se pak morče překládá jako „das Meerschweinchen“, česky mořské prasátko. Ve Francii je morče známé pod názvem „cochon d´Inde“ neboli prasátko indické a v Nizozemí je morče nazýváno „cavia“ podle svého latinského názvu. Ve Španělsku morčeti říkají „cobayo“ a v Rusku „morskaja svinja“. Někomu prostě morče připomíná prasátko, jinému třeba hrošíka, hlavně v případě bezsrstých morčat. Morčátko je v každém případě velmi oblíbeným a doporučovaným mazlíčkem vhodným nejen pro děti.

Taxonomické zařazení 

hlídání morčat Praha

Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: hlodavci (Rhodentia)
Podřád: dikobrazočelistní (Hystricognathi)
Čeleď: morčatovití (Caviidae)
Podčeleď: morčata (Caviinae)
Rod: morče (Cavia)
Druh: morče domácí (Cavia porcellus)

Morče domácí je příbuzné osmákům degu a činčilám. Nejbližšími příbuznými morčat jsou nutrie, dikobrazi a kapybary. Přestože je čeleď morčatovití (Caviidae) nevelká skupina čítající 12 – 14 druhů hlodavců, patří k nejvýznamnějším zástupcům jihoamerické fauny. Tato čeleď se rozděluje na dvě podčeledi – morčata (Caviinae) a mary (Dolichotinae). Známá je mara slaništní (Dolichotis salinicola) a v zoologických zahradách hojně chovaná mara stepní (Dolichotis patagonum). Do čeledi morčatovitých řadíme i moko skalní (Kerodon rupestris).

Divoké morče

Morče divoké (Cavia aperea) se vyskytuje v Brazílii, Paraguay, Bolívii, severní Argentině a v Peru po obou stranách And. Divoké morče je savec dorůstající hmotnosti 600 – 800 g. Délka jeho těla se pohybuje okolo 20 – 30 cm. Je to společenský živočich, tvoří malé skupinky okolo 10 jedinců. Geograficky je morče rozšířeno do poměrně veliké nadmořské výšky, v Peru se vyskytuje v horách až do 4000 m n. m. Žije na křovinatých a travnatých plochách. Přes den se ukrývá v travinách, norách nebo mezi kameny.

Využití morčat

Již po objevení Ameriky roku 1492 se první morčata dostala do Španělska a Portugalska, odtud poté do Anglie a Holandska. Teprve v druhé polovině devatenáctého století se morčata dostala do domácností, a to především v Anglii. Již před 5000 lety chovali staří Inkové morčata jako domácí zvířata, avšak hlavním důvodem jejich chovu bylo maso. Ve Španělsku a Jižní Americe se morčata pro tyto účely chovají dodnes. Morče je využíváno především pro laboratorní účely, aby se tak pomohlo pokroku a výzkumu v medicíně. Jako pokusné zvíře se používá mimo jiné při vývoji léků proti tuberkulóze, záškrtu a léků proti alergiím, protože na alergeny reaguje podobně jako člověk. Využití morčete a dalších zvířat se stále rozšiřuje. Morče nyní nachází své uplatnění v zooterapeutických programech pro děti a seniory. Je tomu předurčeno především malým vzrůstem, povahou a denní aktivitou. Klienty při terapii uklidňuje, posiluje jejich psychiku a pomáhá prolomovat bariéru mezi pacientem a okolím.

Barevné rázy a variety morčat

hlídání morčátekBylo vyšlechtěno velmi mnoho zajímavých mutací morčat. Barevně jsou morčata velmi rozmanitá, mohou být jedno až tříbarevná. Divoké zbarvení morčat se nazývá „aguti“. Tato barva se dá srovnat se zbarvením divokého králíka nebo zajíce. Termín pro toto zbarvení je vypůjčen od jihoamerického hlodavce aguti.
U šlechtěných morčat najdeme zbarvení aguti zlatý, šedý, stříbrný, skořicový nebo lososový. Co se týče ostatních jednobarevných forem morčat, vyskytují se zbarvení černá, čokoládová, lila, červená, béžová, zlatá, žlutohnědá, krémová, bílá s tmavýma očima, bílá albinotická a další.
Za zmínku stojí i akromelanisticky zbarvená morčata. Jsou to zvířata s tmavými koncovými částmi těla. Rodí se bílá a později jim začne srst kolem čenichu, uší a končetin černat nebo hnědnout. Oko je u této formy nepigmentované, působí tedy jako červené. Mezi další formy morčat se vzorkem řadíme morče žíhané, želví, japonské, tříbarevné, holandské, ruské a strakaté.

Chovají se převážně tyto základní typy morčat:

1. Forma anglická – má krátkou srst o 30 – 40 mm, tato forma je chována v různých barevných variantách, jako jsou holandská, himálajská, bílá modrooká, červená, zlatožlutá, aguti apod.

2. Forma rozetová (habešská) – má krátkou a drsnou srst mírně zvlněnou, která vytváří nepravidelné víry

3. Forma angorská (peruviánská) – má hebkou, až 150 mm dlouhou srst

Plemena morčat rozdělujeme podle srsti na krátkosrstá, dlouhosrstá a bezsrstá. Bezsrstá plemena jsou stále raritou, existují dvě – skinny a baldwin. Skinny má zbytky srsti na čumáku a tlapkách, kdežto baldwin je holý úplně.

Anatomie morčete

hlídání morčat v PrazePočet chromozómů: 64
Tělesná teplota: 37,4 – 39,5°C
Počet tepů: 150 – 380 / min
Počet dechů: 40 – 150 / min
Krevní tlak systolický: 80 – 94 mmHg (10,6 – 12,5kPa)
Krevní tlak diastolický: 55 – 58 mmHg (7,3 – 7,7 kPa)
Věk: 6-8 let

Zubní vzorec morčete
Horní čelist 1-1 0-0 1-1 3-3
Dolní čelist 1-1 0-0 1-1 3-3

Celkem má morče 20 zubů.

Společenský život morčat

Morčata jsou společenská zvířata, proto je dobré je chovat minimálně ve dvou. Samice se mezi sebou budou snášet dobře, samci také, pokud mezi ně nedáte samici. V tom případě pak nastávají boje, při kterých ti slabší umírají. Pokud chcete morče chovat samotné, budete se mu muset dostatečně často věnovat. Lepší je se s ním mazlit kratší dobu, ale několikrát denně. Mějte na paměti, že morče se může dožít až 10 let (nejčastěji však 6-8 let). Klec s morčetem byste měli umístit někam, kde je klid, ne na zem kvůli otřesům a ne do průvanu.

Povaha morčat

Chov morčat je obecně hodně jednoduchý, morčata doporučuji i dětem, aby se naučily vztahu ke zvířatům a zodpovědnosti za ně. Morčata jsou velmi klidná, ráda se mazlí, občas na člověku i usnou. Morčata nemají vyvinutý reflex obrany kousáním, proto se nemusíte bát, že by vám nebo dítěti ublížila. Jestli si pořídíte samici nebo samce, je, podle mě, docela jedno. Samci bývají větší (záleží na plemeni), dosahují váhy okolo 1 kg. Samice jsou menší, mívají okolo 850 g a jsou celkově jemnější, mají i jemnější srst.

Smysly morčat

Čich morčat je velmi dobře vyvinutý, pomáhá jim nejen při rozpoznání příslušníků vlastní skupiny, ale i při hledání nebo vybírání si potravy. Co se týče barev, morče rozlišuje modrou, zelenou, fialovou, červenou, oranžovou a žlutou barvu. Morčata ve skupině mezi sebou komunikují čichem, hmatem a zrakem, ale ani jejich hlasová komunikace se nedá opomenout. Ze smyslů vyniká u morčete sluch, je to živočich audiosenzitivní. Nejcitlivěji morčata vnímají zvuky o rozpětí 500 až 8 000 Hz. Jsou však schopná slyšet i vysoké frekvence. Při některých vysokofrekvenčních zvucích morčat dosahuje frekvence až ultrazvukových vln, komunikace v ultrazvuku však pro morčata nemá žádný význam. Horní hranice slyšitelnosti morčat je 33000 Hz.

Hlasová komunikace morčat

Protože jsem zvuky morčat detailně zkoumala ve své diplomové a disertační práci, ráda bych vám zde napsala pár informací o jejich vokální komunikaci. Morčata vydávají celkem 11 zvuků. Jinak se projevují s vámi a jinak s ostatními morčaty. Pokud plánujete pořídit si morčat víc, raději je neumisťujte do ložnice, jinak se nevyspíte. Morčata si rychle zvyknou na zvuky, které doprovází každodenní krmení, proto, když slyší zašustit seno nebo sáček či bouchnout dveře lednice, často spustí kvikot, kterým na sebe upozorňují.
Zvuky morčat se dělí na zvuky přivolávající ostatní členy skupiny, zvuky udržující kontakt s ostatními jedinci, zvuky, kterými se jednotliví členové skupiny vítají, stresové zvuky a zvuky výstražné. Nejčastějšími zvuky morčat jsou Chut, Chutter, Low WhistleWhistle, Whine, Squeal, Purr a Drrr. Zvuky Chut a Chutter dělají jak mladí, tak dospělí jedinci. Jedná se o takový čutavý zvuk, který morčata vydávají, když pobíhají po kleci nebo objevují něco, co neznají. Tímto zvukem dávají morčata najevo ostatním svou přítomnost, ostatní na jejich povídání odpovídají stejným zvukem. Morčata zvuky Chut a Chutter dělají převážně nosem a horními dutinami, tlamičkou přitom nepohybují. Zvuk Low Whistle je opět velice častý jak u mláďat, tak u dospělých morčat. Je to takový nedokončený Whistle, tedy vysokofrekvenční hvizd. Mláďata nebo i adolescentní morčata tak volají matku nebo či ostatní sourozence. Whistle však můžete slyšet i v případě, že jsou vaše morčata zvyklá, že když zašustí sáček nebo bouchnou dveře lednice, dostanou jídlo. Zvířata tímto zvukem morčata také reagují na predátory a varují tak před nimi ostatní členy skupiny na kratší vzdálenost. Pokud se jedná o Whistle s výstražnou funkcí, reagují na něj morčata úprkem do úkrytu. To samé udělá i vokalizující morče. Tím, že ostatní členy skupiny varuje, upozorňuje tak predátora na sebe, a tak musí utíkat rychle, což morčatům obecně nedělá problém. Morčata u tohoto zvuku hodně otevírají tlamičku. Podobným zvukem s otevřenou tlamičkou je zvuk Scream.  Je to zvuk, který zvíře dává najevo bolest. Zní jako Whistle, jen je silnější a mnohdy o něco delší. Zvuky Whine a Squeal jsou zvuky nelibosti, nejčastěji je uslyšíte, když morče pohladíte po zadečku v protisměru růstu jeho srsti. Morče u toho většinou nadskakuje, nelíbí se mu to. Tento zvuk může vydávat morče i u stříhání drápků. O samotném stříhání drápků se detailněji rozepisuji tady. Zvuky Purr a Drrr jsou velmi podobné. Purr možné je slyšet, když si samec namlouvá samici nebo při páření. Drrr je varovný signál na krátkou vzdálenost a morčata ho vydávají např. když zacinkáte klíči. Předposlední zvukem morčat je Chirrup, je to zvuk leknutí a zároveň varovný signál, kterým morčata varují ostatní jedince na delší vzdálenost. Varovaná morčata na něj většinou reagují strnutím, protože nebezpečí je daleko, je tedy výhodnější se nehýbat a mlčky pozorovat, co se kolem děje. Posledním zvukem morčat je zvuk Tweet, který vydávají mláďata při sání mléka a je naším uchem těžko zachytitelný. Takovou raritkou je zvuk Song. Sama jsem ho slyšela všeho všudy třikrát. Ve vědeckých pracích se popisuje jen u mladých samic, já jsem ho však slyšela i u staršího samce. Není ještě prozkoumáno, co takovým zvukem morče říká. Zpravidla se vyskytuje u odpočívajících, někdy ležících zvířat, a zní jako zpěv ptáků. Je tak ohromný, že přestanete dýchat, jen abyste morče nevyplašili, sama jsem z něj vždy v šoku…
U morčat můžete slyšet taky cvakání zuby. Takové jemné poskřipování zuby například při hlazení nebo usínání je zvuk libosti, oproti tomu hlasité cvakání či vrzání zubů u morčete může značit bolest. Je to taky zvuk, který morčata (zpravidla samci) vydávají těsně před tím, než se do sebe pustí v boji.

chov morčatKde morče koupit

Morče nikdy nekupujte ve zverimexu, na burze či na inzerát, ale pouze od registrovaného chovatele s chovatelskou stanicí. Problém například zverimexů je ten, že zvířata bývají nemocná a protože morčata velmi rychle pohlavně dospívají, obvykle se stane, že si domu přinesete již nakrytou samičku, které do pár dní porodí. Morčata se navíc rodí vyvinutá, a tak je množitelé brzy oddělují od matky a prodávají je mnohem dříve, než by správně měla.
Správný chovatel by se měl předem zajímat o to, jak a kde bude morče bydlet a obvykle přibalí i vzorek krmení, na které je morčátko zvyklé. Předá vám nebo pošle průkaz původu (PP) morčete. Prosím, neplést PP s VP! VP je zkratka pro výpis předků, ten vám vydá kdokoliv a nemusí to být chovatel, ale pouze obyčejný množitel. Průkaz původu (PP) vám zajistí čistotu plemene, milou povahu, dobrou genetiku, díky které předejdete zdravotním komplikacím v pozdějším věku morčete.

V čem chovat morče

Morčata je možné chovat v kleci, v případě bezsrstých morčat je lepší využít plastový box. Minimální rozměry klece/boxu pro jedno morče jsou 80 × 50 × 40, ideálně 100 cm délky  pro jedno morče. Čím více morčat, tím delší a širší klec. Klec pro morčata můžete vybírat například zde. Každá klec pro morče by měla být vybavena seníkem, misko, pítkem a domečkem. Morčata se ráda schovávají, tak jim tu možnost dopřejte. Nabídněte morčatům co největší množství přírodních materiálů, tedy dřevěný domeček spíš, než plastový atd. Na rozdíl od králíčků se morčata nenaučí chodit na záchod, obvykle si pro tuto potřebu vyberou domeček, hamaku nebo rohy klece.

Krmení morčat

Morčata jsou v krmení poměrně konzervativní. Pokud se jako malá něco nenaučí jíst, už nikdy to s největší pravděpodobností jíst nebudou.
Ve výživě morčat je velmi důležité zmínit nutnost vitamínu C. Morčata totiž stejně jako my a další primáti nejsou schopna sama vyrábět vitamín C, proto se jim do krmení musí dodávat. Bývá obsažen již ve speciálních krmných směsích pro morčata. I seno, pampelišky, ovoce a zelenina morčatům poskytne vitamín C. Je zbytečné morčeti vymačkávat citron do napáječky, vitamín z vody rychle vyprchá, navíc mizí i při styku s kovovými částmi pítka. Pokud morčata nejsou schopna přijímat vitamín z potravy, existují vitamínové kapky, které se jim dávají injekční stříkačkou (bez kovových částí) přímo do tlamy. Morčata hodně pijí, proto by měla mít napáječku pořád plnou čerstvé vody.
chov morčeteProtože zuby morčat mají neukončený růst, musí se neustále obrušovat, a to i stoličky. Doporučují se větvičky ovocných stromů (kromě peckovin) a dále lípy, jasanu, vrby, olše, lísky. Klíčové v obrušování zubů morčat je také seno a tráva. Jako doplněk morčeti pořiďte kvalitní granule. Dobré zkušenosti mám s těmito granulemi od Versele Laga, mají dobré složení a morčatům chutnají. Rozhodně nekrmte morčata pestrými „barevnými“ směskami se zrním. Morčata si z nich totiž vybírají jen měkké dobroty a zuby se tím pádem nemají jak obrušovat a přerůstají. To se pak musí řešit někdy i doživotními návštěvami veterináře. Mimoto obiloviny ve směsích morčatům bobtnají v žaludku a způsobují vážně trávicí problémy. Pokud tedy budete vybírat granule, tak jedině ty bezobilné.
Vyhněte se tyčinkám pro morčata, piškotům, pamlskům pro hlodavce a dropsíkům. Nedávejte morčatům minerální kámen. Jako zdravou dobrůtku jim poskytněte morčeti bylinky, ať už čerstvé nebo sušené. Pokud nemáte představu, co všechno mohou morčátka jíst, inspirujte se v článku o králíčcích.
Traduje se, že s přerůstáním zubů pomůže tvrdé pečivo, ale není to pravda. Pečivo je pro morčata jed, obsahuje mnoho látek, které morčata neumí strávit, kazí střevní mikroflóru, a tím snižuje imunitu morčete. Zuby dobře brousí seno, které morčata musí mít neustále k dispozici, protože obsahuje také vysoké procento vlákniny, která je důležitá pro trávení, je zároveň dobrým zdrojem vápníku.
Ze zeleniny bychom morčatům měli nabízet především kořenovou zeleninu, můžeme jim nabídnout taky květák, brokolici, papriku, mrkev a červenou řepu. Zelí, salát a okurku je nutné podávat s mírou. Morče, které se přesytí zelím, může mít problém s plynatostí. Salát a okurka pro svůj vysoký obsah vody způsobují morčatům průjem.
Morčata jsou, stejně jako králíci a zajíci, cékotrofové (neplést s koprofágy), to znamená, že požírají své měkči bobky, ze kterých získávají vitamíny (B a K), minerály a proteiny. Konečným produktem jsou pak tvrdé bobky. Toto chování je pro morčata naprosto přirozené a je žádoucí. Cékotrofie je tedy požírání vlastních bobků a koprofágie znamená požírání bobků jiných druhů zvířat.

Rozmnožování morčat

hlídání morčat v PrazeOvulace samic trvá jen 15 hodin a objevuje se každých 17 dní. Samotný sexuální akt je krátký a několikrát se opakuje. Je doprovázen zvukem Purr ze strany samce, kdy „bublá“, čuchá a skáče okolo samice. Délka březosti u morčat je dlouhá, trvá 63 dní, samice mláďata fyziologicky přenáší. Vlastní embryonální vývoj zárodku je u morčat stejně dlouhý jako u ostatních drobných hlodavců, ale po jeho ukončení dochází k dalšímu vývoji uvnitř dělohy, proto se morčata rodí vyspělá. Oči mláďat se otevírají již dva dny před porodem, narození jedinci mají dobře vyvinutou srst a řezáky. Již 12 dní před porodem mláďata slyší. Několik hodin po narození jsou morčata schopná přijímat stejnou potravu jako dospělí jedinci. Ve vrhu bývají 2-5 mláďat. Porody probíhají většinou v noci a jsou pro samice poměrně rizikové kvůli velké lebce mláďat, nemusíte se však bát, zvládají to samy. Odstav mladých morčat nastává 21.-28.den po porodu.

Zdravotní komplikace morčat

Přerůstání zubů

Řekla bych, že přerostlé zuby jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů morčat. Jak již bylo řečeno, zuby morčat neustále rostou a musí se pravidelně obrušovat hlodáním. Od toho jsou hlodavci hlodavci. Zoubky morčete přerůstají buď nevhodným krmením, nebo špatnou genetickou výbavou. Přerostlé zuby u morčete se projevují tak, že morče odmítá potravu nebo si vybírá jen to měkké a taky mu krmení často vypadává z tlamičky  a žvýká jaksi na prázdno. Morče zároveň bývá bez nálady, polehává a mívá měkčí bobky nebo průjem. Je třeba se objednat na veterinu. Vybírejte však vždy veterináře, který je specializovaný na hlodavce. Seznam těch nejlepších veterinářů najdete zde.
Zoubky morčeti zbrousí veterinář v inhalační anestezii, která je šetrná a morče vám přinesou již probuzené. Zpravidla dostanete na pár dní léky proti bolesti (Loxicom nebo Meloxicam). Pokud morče první dny nebude jíst, bude nutné ho dokrmovat speciální dokrmovací kaší pro hlodavce nebo vodou rozmočenými granulemi stříkačkou přímo do tlamičky. Dokrmuje se aspoň 3× denně po aspoň 15 ml krmiva, doku morče nezačne samo jíst.

Ostatní témata

Proč morčata poskakují?

Morčata nejčastěji poskakují z radosti nebo při hře v interakci s ostatními morčaty. Toto chování se nazývá popcorning a můžeme při něm vidět morče vyhazovat zadkem, vykopávat nohama a pohazovat hlavou. Morče u toho taky často jemně a krátce kvíkne.
Pokud však morče občas smutně poskočí, hrbí se a píská výrazněji a déle, může se jednat o bolest končetin způsobenou otlaky, tzv. pododermatitidu. Pokud toto chování pozorujete, zkontrolujte morčeti plosky všech končetin, jestli je nemá zarudlé nebo poraněné. Pokud ano, vyměňte podestýlku za měkčí a navštivte veterináře.


PRAVIDLA DISKUZE
1. Své dotazy k chovu morčete pište výhradně do diskuze níže, nevkládejte odkazy.
2. Nepište e-maily, neodpovídám na ně, nevolejte na mobil, obojí je určeno jen pro zákazníky.
3. Vulgární nebo nesrozumitelné dotazy jsou ihned smazány. Pište tak, aby se to dalo přečíst.
4. Odesláním komentáře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

38 thoughts on “Morče

  1. Dobry den potrebovala bych poradit. Mam dva skin chlapecky, bohuzel po jedne hodne drsne bitce, jsem byla nucena je oddelit. Ale ted k memu problemu, jeden z kluku ma uz asi dva tydny hodne mekke bobky, ktere se mu lepi na nozicky. Mam je od lonskeho leta a nemeli zadnou zmenu ve stravovani. Jen pozoruji, ze tento chlapecek ji minimum sena, senik doplnuji cca 2x tydne.Druhy kluk dlabe senik denne. Ze zeleniny klasika mrkev, celer, rapikaty celer, salat rimsky a tak dvakrat tydne kousek okurky, jablicka a cervene repy+doplnkove granule britt a vlocky. Tomu s mekkymi bobky okurku a repu ted nepridavam a bobiky porad mekke a seno neubiva. Jinak energii ma dost, porad zebra o nate, ale ty jsem radeji take vyloucila. Dekuji za radu Petra

    1. Dobrý den, bohužel to, co popisujete, mi sedí na přerostlé zoubky – stoličky. Je to u morčat velmi časté. Morčata pak odmítají tvrdou stravu – především seno, protože se jim hůř kouše. Často melou tlamičkou jakyby na prázdno a krmení jim vypadává, berou ho do tlamičky a zase padá ven. Pozorujte ho, jestli to dělá. Úplně bych vyřadila vločky, jsou měkké a morčata je vyhledávají. Tím, že dávají tomu měkkému krmivu přednost, stoličky se nezbrušují a přerůstají a mění se pak i ty bobky. Každopádně v tuto chvíli bych zrovna tomu nemocnému morčátku vločky nechala, hlavně aby něco jedl, a vy se s ním objednejte na veterinu ke specialistovi na hlodavce. Tipuju to tedy na zoubky, ale přesně vám to poví až veterinář po prohlídce. Zoubky se jinak brousí pod narkózou, doporučuji inhalační narkózu, je šetrnější a zvířátko vám předají již probuzené. Za Prahu doporučuji veterinu Na Hůrce, Dr. Lietavcovou, jen jsou tam delší objednací lhůty. Držím palce!

  2. Dobrý den, morčátko jsem si pořídila 3 měsíce zpět. Mám ho velice nastudované, aby se moje samička měla co nejlépe. Není ale vůbec společenská, hrozně se bojí a když bych ji chtěla vyndat, je to hrozné divadlo. Má k dispozici samozřejmě několik úkrytů. Musím ji honit po celé kleci. Při mazlení vydává též podívný zvuk, nedokážu ho zařadit mezi ty vypsané, jeden z nich to ale určitě je. Popiskuje si a zní to, jako kdyby si povídala, je to vysoký zvuk a rychle jakoby štěbetá (když to nazvu takhle) ale když ji chci posunout tak se to přeplyne do pisklavého výstražného zvuku. Co to znamená a jak ji mám vyndavat z klece? Děkuji.

    1. Dobrý den, tři měsíce je poměrně krátký čas na to, aby si plaché zvíře zvyklo. Někteří lidé by vám doporučili vyndat úkryty, ale já toho nejsem zastáncem, protože je pak zvíře v permanentním stresu. Lákala bych ji z jejích úkrytů na dobroty, co má ráda. Chce to čas a hodně trpělivosti. Určitě by jí taky pomohlo mít morčecí kamarádku, která by byla odvážnější, pak pookřejí i ti nejplašší jedinci. Kamarádka by jí dodala klid a jistotu. Co se týče těch zvuků, asi si umím představit, jaké vydává, jsou to bohužel zvuky nelibosti, nejspíš se opravdu moc bojí. Zkuste ji hladit více po přední částku těla, na zadeček moc nezajíždějte a nehlaďte ji v protisměru růstu srsti. Pokud je na vás, nabídněte jí něco dobrého k jídlu, aby kontakt s vámi měla spojený s pozitivními věcmi. Nedělejte hlasitě zvuky a zvykejte ji na kontakt spíš častěji (několikrát denně) kratší dobu než méně často dlouhou dobu. Držím palce!

    1. Dobrý den, pokud chcete jen jedno morče, vezměte si samečka. Samice by měly být aspoň dvě. Rozdíl v pohlaví žádný výrazný není. Doporučuji si morče koupit od chovatele, ne v chovatelských potřebách. Zvířata v chov.potřebách jsou křížena mezi sebou, zpravidla bývají nemocná a morcatům brzy přerůstají zuby, které se pak musí třeba každý měsíc zkracovat u veterináře pod narkózou. Je to velmi neekonomické. Opravdu doporučuji si zvíře vybrat z chovatelské stanice.

Napsat komentář

error: