GDPR

3 min. čtení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují, jaká data o zákaznících a na tomto webu registrovaných osobách jsou sbírána, a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Zpracování osobních údajů

1. Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek a zároveň zpracovatelem osobních údajů (dále jen zpracovatel) je Ing. Aneta Baklová, Ph.D., se sídlem v ulici Marie Cibulkové 1177/10, Praha 4, 140 00, kontakt info@petland.cz. Tato osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku pod IČ 88181421 a registrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
2. Zpracovatel tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
3. Vyplněním a odesláním komentáře nebo objednávkového  formuláře na tomto webu souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů (dále jen poskytovatel), se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
4. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa, tedy údaje, které potřebujeme k realizaci objednané služby.
5. Jakožto poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jste zpracovateli poskytli.
6. Zároveň máte právo na úpravu či vymazání svých osobních údajů. Stačí odeslat žádost na info@petland.cz. Text žádosti k vymazání musí jasně vyjadřovat požadavek na vymazání osobních údajů z databáze a z dalšího zpracování.

Využití, ochrana a doba uložení osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem jsou využívány výhradně pro výkon objednané služby (smlouvy, fakturace). Zásady ochrany osobních údajů našeho fakturačního systému Fakturoid najdete zde, bezpečnostní zásady pak tady. Fakturoid s.r.o. neposkytuje data dalším stranám.
2. Osobní údaje nejsou využívány k posílání jakýchkoliv nabídek nebo newsletterů.
3. Zásady ochrany osobních údajů formuláře na hlídání JotForm najdete zde.
4. Návštěvnost webových stránek je sledována pomocí aplikace Toplist.cz, všechna data jsou automaticky po 5 dnech smazána.
5. Společnost WEDOS Internet nám zajišťuje technický provoz webu a zálohování dat. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete tady.
6. Přístup k osobním údajům je zašifrován, zařízení je chráněno heslem a disponuje antivirovým programem.
7. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smluv a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.


Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2024. Vyhrazuji si právo je dále upravovat.

error: