Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují, jaká data o zákaznících a na tomto webu registrovaných osobách jsou sbírána, a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Zpracování osobních údajů

1. Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek a zároveň zpracovatelem osobních údajů (dále jen zpracovatel) je Ing. Aneta Baklová, Ph.D., se sídlem v ulici Marie Cibulkové 1177/10, Praha 4, 140 00, osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ 88181421. Osoba je dále registrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
2. Zpracovatel tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
3. Odesláním objednávkového formuláře, formuláře webové kalkulačky nebo vyplněním registrace pro odeslání komentáře či při platbě online na tomto webu souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů (dále jen poskytovatel), se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
4. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa.
5. Žadatel o brigádu (dále jen žadatel) navíc souhlasí s odesláním životopisu na e-mail info@petland.cz s osobními údaji – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého a přechodného bydliště, e-mail a telefon.
6. Jakožto poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jste zpracovateli poskytli.
7. Zároveň máte právo na úpravu či vymazání svých osobních údajů. Stačí odeslat žádost na info@petland.cz. Text žádosti k vymazání musí jasně vyjadřovat požadavek na vymazání osobních údajů z databáze a z dalšího zpracování.

Využití, ochrana a doba uložení osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem jsou využívány výhradně pro výkon objednané služby (smlouvy, dohody, fakturace). Zásady ochrany osobních údajů našeho fakturačního systému Fakturoid najdete zde, bezpečnostní zásady pak tady. Fakturoid s.r.o. neposkytuje data dalším stranám.
2. Osobní údaje nejsou využívány k posílání jakýchkoliv nabídek nebo newsletterů.
3. Vyplněním formuláře Wufoo (brigáda) souhlasíte s poskytnutím vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, telefon a e-mail) společnosti SurveyMonkey Inc. Tato společnost data dále nešíří. Kompletní znění zásad najdete tady. Zásady ochrany osobních údajů formuláře na hlídání JotForm najdete zde.
4. Návštěvnost webových stránek je sledována pomocí aplikace Toplist.cz, všechna data jsou automaticky po 5 dnech smazána.
5. Osobní údaje jsou zaheslovány, přístup k zařízení je chráněn heslem a disponuje antivirovým programem.
6. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy či dohody a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
7. Zaměstnanci Hlídání mazlíčků Petland neukládají osobní údaje zákazníků a jsou smluvně vázáni k zachování mlčenlivosti o poskytovaných službách. Tato povinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu.
8. Životopisy, tedy i osobní údaje, nepřijatých žadatelů o brigádu jsou ihned odstraněny.


Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 28. 1. 2020. Vyhrazujeme si právo je dále upravovat.