Cestování se zvířaty do zahraničí
7 min. čtení

Cestování se zvířaty do zahraničí

Plánujete dovolenou v zahraničí a nechcete nebo nemůžete nechat svého mazlíčka doma? Podívejme se na podmínky pro cestování se zvířaty do zahraničí – do zemí EU a do třetích zemí. Zaměříme se na psy, kočky, fretky a drobná zvířata.

Cestování se zvířaty do zemí EU

Psi, kočky a fretky musí být při cestě do jiného členského státu EU označeni mikročipem. Čipování provede soukromý veterinární lékař, majitel nahlásí čísla čipu a informace o zvířeti do mezinárodního registru. Uznáváno je také dobře čitelné tetování, které bylo prokazatelně provedeno před 3.červencem 2011. Majitel také opatří zvířeti pas, který platí ve všech členských státech EU. Pas zvířete v zájmovém chovu zvířeti vydá soukromý veterinář. V pase je třeba vyplnit veškeré potřebné údaje o majiteli, zvířeti a doplnit údaje o čipování (číslo čipu a datum čipování), jinak je pas neplatný.
Zvíře starší 3 měsíců musí mít platné očkování proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení. V případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat ihned.

Před cestou se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes ošetřen odčervovacím prostředkem (ošetření proti echinokokům), a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Odčervení rovněž potvrzuje veterinář v cestovním pase zvířete.
Některé státy EU mají na dovážená zvířata další požadavky (kromě pasu, mikročipu a očkování na vzteklinu). Například do Bulharska vás nepustí se psem, pokud nebudete mít potvrzení od veterináře, které v době příjezdu do Bulharska nebude starší 5 dní. Dále potvrzení o očkování proti vzteklině a o léčbě proti tasemnici (ne starší 60 dnů), sérologický test proti brucelóze – výsledky se zaznamenávají do pasu zvířete v zájmovém chovu. Pokud nesplníte jen jeden z těchto požadavků, budete nuceni zvíře umístit do karantény.

Podmínky pro leteckou přepravu zvířat si upravuje vždy daná letecká společnost. Například naše ČSA neboli Smartwings přepravuje v kabině letadla jen kočky a psy do 8 kg, v zavazadlové prostoru pak zvířata od 8 do 32 kg. Zvíře v kabině letadla musí mít přepravku s pevným dnem o maximálních rozměrech 43×30×27 cm. Leteckou přepravu zvířete je třeba objednat 48 hodin předem a zároveň se ujistit, že je na vašem letu přeprava zvířete možná. Některé lety totiž mají výjimku, jako například do Dubaje a zpět.

Cestování se zvířaty do třetích zemí

cestování se zvířaty do zahraničí

V případě cestování se zvířaty do některé třetí země musí být splněny podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země (pro více informací se můžete obrátit na konkrétní veterinární autoritu nebo na zastupitelský úřad dané třetí země). Většina zemí má specifické požadavky na jednotlivé druhy domácích zvířat z důvodu ochrany proti přenosu různých chorob. Na webových stránkách jednotlivé země poskytují podrobné průvodce pro import zvířat.
Chystáte-li se například cestovat se zvířaty do Kanady se svým psím společníkem, setkáte se s požadavkem na tyto informace – ze které země pes pochází, jak je starý, za jakým účelem přijíždí do státu, kdo ho doprovází. V některých případech může Kanadská agentura pro pohraniční služby (CBSA) poslat vaše zvíře k sekundární inspekci Kanadskou agenturou pro inspekci potravin (CFIA).
Při plánování cesty s kočkou nebo psem do Austrálie, zjistíte, že zde mají poměrně přísná kritéria pro import těchto zvířat. Česká republika spadá mezi schválené země pro import, ale i tak vás nemine velmi složitý proces kontrol (ověření mikročipu, ověření očkování proti vzteklině, test protilátek proti vzteklině, ověření léčby parazitů, karanténa a další).

Při návratu z některé třetí země zpět na území EU je třeba ukázat pas nebo veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země. Zvíře musí být označené mikročipem nebo tetováním a mít platné očkování proti vzteklině. Dále je nutné sérologické vyšetření na vzteklinu. Toto vyšetření je vyžadováno u psů, koček a fretek. Odběr krve pro sérologické vyšetření musí být proveden alespoň 30 dní po očkování ve schválené laboratoři a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU (tříměsíční období se nepoužije, pokud zvíře opouštělo EU již s platným vyšetřením s pozitivním výsledkem).

Cestování s drobnými zvířaty do zahraničí

Pro cestování s drobnými zvířaty v zájmovém chovu po EU platí totéž jako pro cestování do třetích zemí. Podmínky pro import zvířat stanoví kompetentní veterinární autorita konkrétní země. Drobná zvířata mohou například navštívit Španělsko, pokud chovatel předloží veterinární osvědčení vydané v souladu s odpovídajícím vzorem INTRA (viz. webové stránky španělského ministerstva zemědělství). Osvědčení musí být napsané ve španělštině a nebýt starší 10 dnů.
Při cestování se zvířetem v zájmovém chovu záleží především na tom, z jaké země je zvíře převáženo, a kam s ním míříte. V případě cesty mimo EU vás může čekat i poměrně složitý proces kontrol. Doporučuji nenechat nic náhodě a dobře se před cestou informovat u daných autorit každé země.

Použité zdroje:
www.svscr.cz
www.inspection.gc.ca
www.agriculture.gov.au
www.ec.europa.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *