Možnosti platieb

Pred platbou vyčkajte na naše potvrdenie.

1. Platba prevodom

Platba na bankový účet 115-6877370267/0100, variabilný symbol bude vygenerovaný v zaslanej faktúre.

IBAN: CZ6601000001156877370267
BIC/ SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

2. Platba kartou, hodinkami alebo telefónom

Možné iba na centrále na adrese Márie Cibulkovej.